Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Gadget Ελληνικού ημερολογίου για το blog  

Ελληνικό ημερολόγιο για το site μας, μπορούμε να το βάλουμε με πολύ απλό τρόπο.
Προσθήκη του gadget στο blog 
  Ημερολόγιο
 • Σύνδεση στο λογαριασμό μας στο blogger.com
 • Διάταξη 
 • Προσθήκη gadget
 • HTML/JavaScript
 • Επικόλληση και Αποθήκευση του παρακάτω κώδικα:
 • <script>
  
  
  setCal()
  
  function getTime() {
  // initialize time-related variables with current time settings
  var now = new Date()
  var hour = now.getHours()
  var minute = now.getMinutes()
  now = null
  var ampm = ""
  
  // validate hour values and set value of ampm
  if (hour >= 12) {
  hour -= 12
  ampm = "PM"
  } else
  ampm = "AM"
  hour = (hour == 0) ? 12 : hour
  
  // add zero digit to a one digit minute
  if (minute < 10)
  minute = "0" + minute // do not parse this number!
  
  // return time string
  return hour + ":" + minute + " " + ampm
  }
  
  function leapYear(year) {
  if (year % 4 == 0) // basic rule
  return true // is leap year
  /* else */ // else not needed when statement is "return"
  return false // is not leap year
  }
  
  function getDays(month, year) {
  // create array to hold number of days in each month
  var ar = new Array(12)
  ar[0] = 31 // January
  ar[1] = (leapYear(year)) ? 29 : 28 // February
  ar[2] = 31 // March
  ar[3] = 30 // April
  ar[4] = 31 // May
  ar[5] = 30 // June
  ar[6] = 31 // July
  ar[7] = 31 // August
  ar[8] = 30 // September
  ar[9] = 31 // October
  ar[10] = 30 // November
  ar[11] = 31 // December
  
  // return number of days in the specified month (parameter)
  return ar[month]
  }
  
  function getMonthName(month) {
  // create array to hold name of each month
  var ar = new Array(12)
  ar[0] = "Ιανουάριος"
  ar[1] = "Φεβρουάριος"
  ar[2] = "Μάρτιος"
  ar[3] = "Απρίλιος"
  ar[4] = "Μάϊος"
  ar[5] = "Ιούνιος"
  ar[6] = "Ιούλιος"
  ar[7] = "Αύγουστος"
  ar[8] = "Σεπτέμβριος"
  ar[9] = "Οκτώμβριος"
  ar[10] = "Νοέμβριος"
  ar[11] = "Δεκέμβριος"
  
  // return name of specified month (parameter)
  return ar[month]
  }
  
  function setCal() {
  // standard time attributes
  var now = new Date()
  var year = now.getYear()
  if (year < 1000)
  year+=1900
  var month = now.getMonth()
  var monthName = getMonthName(month)
  var date = now.getDate()
  now = null
  
  // create instance of first day of month, and extract the day on which it occurs
  var firstDayInstance = new Date(year, month, 1)
  var firstDay = firstDayInstance.getDay()
  firstDayInstance = null
  
  // number of days in current month
  var days = getDays(month, year)
  
  // call function to draw calendar
  drawCal(firstDay + 1, days, date, monthName, year)
  }
  
  function drawCal(firstDay, lastDate, date, monthName, year) {
  // constant table settings
  var headerHeight = 50 // height of the table's header cell
  var border = 2 // 3D height of table's border
  var cellspacing = 4 // width of table's border
  var headerColor = "midnightblue" // color of table's header
  var headerSize = "+3" // size of tables header font
  var colWidth = 60 // width of columns in table
  var dayCellHeight = 25 // height of cells containing days of the week
  var dayColor = "red" // color of font representing week days
  var cellHeight = 40 // height of cells representing dates in the calendar
  var todayColor = "red" // color specifying today's date in the calendar
  var timeColor = "purple" // color of font representing current time
  
  // create basic table structure
  var text = "" // initialize accumulative variable to empty string
  text += '<center>'
  text += '<table border=" + border + " cellspacing=" + cellspacing + ">' // table settings
  text += '<th colspan="7" height=" + headerHeight + ">' // create table header cell
  text += '<font color="' + headerColor + '" size=" + headerSize + ">' // set font for table header
  text += monthName + ' ' + year
  text += '</font>' // close table header's font settings
  text += '</th>' // close header cell
  
  // variables to hold constant settings
  var openCol = '<td width=" + colWidth + " height=" + dayCellHeight + ">'
  openCol += '<font color="' + dayColor + '">'
  var closeCol = '</font></td>'
  
  // create array of abbreviated day names
  var weekDay = new Array(7)
  weekDay[0] = "Κυρ"
  weekDay[1] = "Δευτ"
  weekDay[2] = "Τρι"
  weekDay[3] = "Τετ"
  weekDay[4] = "Πεμ"
  weekDay[5] = "Παρ"
  weekDay[6] = "Σαβ"
  
  // create first row of table to set column width and specify week day
  text += '<tr valign="center" align="center">'
  for (var dayNum = 0; dayNum < 7; ++dayNum) {
  text += openCol + weekDay[dayNum] + closeCol
  }
  text += '</tr>'
  
  // declaration and initialization of two variables to help with tables
  var digit = 1
  var curCell = 1
  
  for (var row = 1; row <= Math.ceil((lastDate + firstDay - 1) / 7); ++row) {
  text += '<tr valign="top" align="right">'
  for (var col = 1; col <= 7; ++col) {
  if (digit > lastDate)
  break
  if (curCell < firstDay) {
  text += '<td></td>';
  curCell++
  } else {
  if (digit == date) { // current cell represent today's date
  text += '<td height=" + cellHeight + ">'
  text += '<font color="' + todayColor + '">'
  text += digit
  text += '</font><br>'
  text += '<font color="' + timeColor + '" size="2">'
  text += '<center>' + getTime() + '</center>'
  text += '</font>'
  text += '</td>'
  } else
  text += '<td height=" + cellHeight + ">' + digit + '</td>'
  digit++
  }
  }
  text += '</tr>'
  }
  
  // close all basic table tags
  text += '</table>'
  text += '</center>'
  
  // print accumulative HTML string
  document.write(text)
  }
  </script>
  

Για κάποιους που είχαν δυσκολίες έφτιαξα αυτό το βίντεο για το πώς να βάλουμε widget στο blogger μας.

1 Σχόλια:

Όλες οι απορίες πλέον θα λύνονται μόνο μέσα στο φόρουμ το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ http://forum.click4money.gr/
Ο λόγος είναι για να μαζεύεται όλο το υλικό εκεί και να μην απαντάμε συνέχεια στα ίδια ερωτήματα

 
Top