Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Τρίλιζα
Καλησπέρα σε όλους του φίλους, σήμερα θα σας δώσω ένα script για να κρατήσετε τους αναγνώστες σας περισσότερη ώρα στο blog σας παίζοντας τρίλιζα!

Μπορείτε να δείτε και το demo της τρίλιζας πατώντας κλικ πιο κάτω:

 Δείτε το demo

Για να το προσθέσετε στο blog ή και στο website σας απλά θα χρειαστείτε τον πιο κάτω κώδικα. Μπορείτε να το προσθέσετε στο blogger με 2 τρόπους, είτε μέσω ενός gadget είτε μέσα στο κώδικα του προτύπου σας.

Προσθήκη στο blogger ως gadget: μπορείτε να ενσωματώσετε τη τρίλιζα στο blogger σαν ένα απλό gadget. Αν δεν ξέρετε πως δείτε τον οδηγό > προσθήκη gadget στο blogger.

Προσθήκη στο blogger πρότυπο: Μπορείτε επίσης να το προσθέσετε σε όποιο σημείο του blog θέλετε βάζοντας τον κώδικα της τρίλιζας μέσα στο τμήμα <body> του blogger προτύπου σας.

Κώδικα:
<center><SCRIPT> /* Written by Cory Fogliani Testers: Cory Fogliani, Chris Gordon javascriptkit.com */ //if IE4/NS6, apply style if (document.all||document.getElementById){ document.write('<style>.tictac{') document.write('width:50px;height:50px;') document.write('}</style>') } var sqr1 var sqr2 var sqr3 var sqr4 var sqr5 var sqr6 var sqr7 var sqr8 var sqr9 var sqr1T = 0 var sqr2T = 0 var sqr3T = 0 var sqr4T = 0 var sqr5T = 0 var sqr6T = 0 var sqr7T = 0 var sqr8T = 0 var sqr9T = 0 var moveCount = 0 var turn = 0 var mode = 1 function vari() { sqr1 = document.tic.sqr1.value sqr2 = document.tic.sqr2.value sqr3 = document.tic.sqr3.value sqr4 = document.tic.sqr4.value sqr5 = document.tic.sqr5.value sqr6 = document.tic.sqr6.value sqr7 = document.tic.sqr7.value sqr8 = document.tic.sqr8.value sqr9 = document.tic.sqr9.value } function check() { if(sqr1 == " X " && sqr2 == " X " && sqr3 == " X ") { alert("Κέρδισες!") reset() } else if(sqr4 == " X " && sqr5 == " X " && sqr6 == " X ") { alert("Κέρδισες!") reset() } else if(sqr7 == " X " && sqr8 == " X " && sqr9 == " X ") { alert("Κέρδισες!") reset() } else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9 == " X ") { alert("Κέρδισες!") reset() } else if(sqr1 == " X " && sqr4 == " X " && sqr7 == " X ") { alert("Κέρδισες!") reset() } else if(sqr2 == " X " && sqr5 == " X " && sqr8 == " X ") { alert("Κέρδισες!") reset() } else if(sqr3 == " X " && sqr6 == " X " && sqr9 == " X ") { alert("Κέρδισες!") reset() } else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9 == " X ") { alert("Κέρδισες!") reset() } else if(sqr3 == " X " && sqr5 == " X " && sqr7 == " X ") { alert("Κέρδισες!") reset() } else { winCheck() check2() drawCheck() } } function check2() { vari() drawCheck() if(sqr1 == " O " && sqr2 == " O " && sqr3 == " O ") { alert("Έχασες!") reset() } else if(sqr4 == " O " && sqr5 == " O " && sqr6 == " O ") { alert("Έχασες!") reset() } else if(sqr7 == " O " && sqr8 == " O " && sqr9 == " O ") { alert("Έχασες!") reset() } else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9 == " O ") { alert("Έχασες!") reset() } else if(sqr1 == " O " && sqr4 == " O " && sqr7 == " O ") { alert("Έχασες!") reset() } else if(sqr2 == " O " && sqr5 == " O " && sqr8 == " O ") { alert("Έχασες!") reset() } else if(sqr3 == " O " && sqr6 == " O " && sqr9 == " O ") { alert("Έχασες!") reset() } else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9 == " O ") { alert("Έχασες!") reset() } else if(sqr3 == " O " && sqr5 == " O " && sqr7 == " O ") { alert("Έχασες!") reset() } } function player1Check() { if(sqr1 == " X " && sqr2 == " X " && sqr3 == " X ") { alert("Player 1 wins!") reset() } else if(sqr4 == " X " && sqr5 == " X " && sqr6 == " X ") { alert("Player 1 wins!") reset() } else if(sqr7 == " X " && sqr8 == " X " && sqr9 == " X ") { alert("Player 1 wins!") reset() } else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9 == " X ") { alert("Player 1 wins!") reset() } else if(sqr1 == " X " && sqr4 == " X " && sqr7 == " X ") { alert("Player 1 wins!") reset() } else if(sqr2 == " X " && sqr5 == " X " && sqr8 == " X ") { alert("Player 1 wins!") reset() } else if(sqr3 == " X " && sqr6 == " X " && sqr9 == " X ") { alert("Player 1 wins!") reset() } else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9 == " X ") { alert("Player 1 wins!") reset() } else if(sqr3 == " X " && sqr5 == " X " && sqr7 == " X ") { alert("Player 1 wins!") reset() } else { player2Check() drawCheck() } } function player2Check() { vari() drawCheck() if(sqr1 == " O " && sqr2 == " O " && sqr3 == " O ") { alert("Player 2 wins!") reset() } else if(sqr4 == " O " && sqr5 == " O " && sqr6 == " O ") { alert("Player 2 wins!") reset() } else if(sqr7 == " O " && sqr8 == " O " && sqr9 == " O ") { alert("Player 2 wins!") reset() } else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9 == " O ") { alert("Player 2 wins!") reset() } else if(sqr1 == " O " && sqr4 == " O " && sqr7 == " O ") { alert("Player 2 wins!") reset() } else if(sqr2 == " O " && sqr5 == " O " && sqr8 == " O ") { alert("Player 2 wins!") reset() } else if(sqr3 == " O " && sqr6 == " O " && sqr9 == " O ") { alert("Player 2 wins!") reset() } else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9 == " O ") { alert("Player 2 wins!") reset() } else if(sqr3 == " O " && sqr5 == " O " && sqr7 == " O ") { alert("Player 2 wins!") reset() } } function drawCheck() { vari() moveCount = sqr1T + sqr2T + sqr3T + sqr4T + sqr5T + sqr6T + sqr7T + sqr8T + sqr9T if(moveCount == 9) { reset() alert("Ισοπαλία") } } function winCheck() { check2() if(sqr1 == " O " && sqr2 == " O " && sqr3T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr3.value = " O " sqr3T = 1; turn = 0; } else if(sqr2 == " O " && sqr3 == " O " && sqr1T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr1.value = " O " sqr1T = 1; turn = 0; } else if(sqr4 == " O " && sqr5 == " O " && sqr6T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr6.value = " O " sqr6T = 1; turn = 0; } else if(sqr5 == " O " && sqr6 == " O " && sqr4T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr4.value = " O " sqr4T = 1; turn = 0; } else if(sqr7 == " O " && sqr8 == " O " && sqr9T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr9.value = " O " sqr9T = 1; turn = 0; } else if(sqr8 == " O " && sqr9 == " O " && sqr7T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr7.value = " O " sqr7T = 1; turn = 0; } else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr9.value = " O " sqr9T = 1; turn = 0; } else if(sqr5 == " O " && sqr9 == " O " && sqr1T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr1.value = " O " sqr1T = 1; turn = 0; } else if(sqr3 == " O " && sqr5 == " O " && sqr7T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr7.value = " O " sqr7T = 1; turn = 0; } else if(sqr7 == " O " && sqr5 == " O " && sqr3T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr3.value = " O " sqr3T = 1; turn = 0; } else if(sqr1 == " O " && sqr3 == " O " && sqr2T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr2.value = " O " sqr2T = 1; turn = 0; } else if(sqr4 == " O " && sqr6 == " O " && sqr5T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr5.value = " O " sqr5T = 1; turn = 0; } else if(sqr7 == " O " && sqr9 == " O " && sqr8T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr8.value = " O " sqr8T = 1; turn = 0; } else if(sqr1 == " O " && sqr7 == " O " && sqr4T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr4.value = " O " sqr4T = 1; turn = 0; } else if(sqr2 == " O " && sqr8 == " O " && sqr5T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr5.value = " O " sqr5T = 1; turn = 0; } else if(sqr3 == " O " && sqr9 == " O " && sqr6T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr6.value = " O " sqr6T = 1; turn = 0; } else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr9.value = " O " sqr9T = 1; turn = 0; } else if(sqr4 == " O " && sqr7 == " O " && sqr1T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr1.value = " O " sqr1T = 1; turn = 0; } else if(sqr5 == " O " && sqr8 == " O " && sqr2T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr2.value = " O " sqr2T = 1; turn = 0; } else if(sqr6 == " O " && sqr9 == " O " && sqr3T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr3.value = " O " sqr3T = 1; turn = 0; } else if(sqr1 == " O " && sqr4 == " O " && sqr7T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr7.value = " O " sqr7T = 1; turn = 0; } else if(sqr2 == " O " && sqr5 == " O " && sqr8T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr8.value = " O " sqr8T = 1; turn = 0; } else if(sqr3 == " O " && sqr6 == " O " && sqr9T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr9.value = " O " sqr9T = 1; turn = 0; } else if(sqr1 == " O " && sqr9 == " O " && sqr5T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr5.value = " O " sqr5T = 1; turn = 0; } else if(sqr3 == " O " && sqr7 == " O " && sqr5T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr5.value = " O " sqr5T = 1; turn = 0; } else { computer() } check2() } function computer() { check2() if(sqr1 == " X " && sqr2 == " X " && sqr3T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr3.value = " O " sqr3T = 1; turn = 0; } else if(sqr2 == " X " && sqr3 == " X " && sqr1T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr1.value = " O " sqr1T = 1; turn = 0; } else if(sqr4 == " X " && sqr5 == " X " && sqr6T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr6.value = " O " sqr6T = 1; turn = 0; } else if(sqr5 == " X " && sqr6 == " X " && sqr4T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr4.value = " O " sqr4T = 1; turn = 0; } else if(sqr7 == " X " && sqr8 == " X " && sqr9T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr9.value = " O " sqr9T = 1; turn = 0; } else if(sqr8 == " X " && sqr9 == " X " && sqr7T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr7.value = " O " sqr7T = 1; turn = 0; } else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr9.value = " O " sqr9T = 1; turn = 0; } else if(sqr5 == " X " && sqr9 == " X " && sqr1T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr1.value = " O " sqr1T = 1; turn = 0; } else if(sqr3 == " X " && sqr5 == " X " && sqr7T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr7.value = " O " sqr7T = 1; turn = 0; } else if(sqr7 == " X " && sqr5 == " X " && sqr3T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr3.value = " O " sqr3T = 1; turn = 0; } else if(sqr1 == " X " && sqr3 == " X " && sqr2T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr2.value = " O " sqr2T = 1; turn = 0; } else if(sqr4 == " X " && sqr6 == " X " && sqr5T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr5.value = " O " sqr5T = 1; turn = 0; } else if(sqr7 == " X " && sqr9 == " X " && sqr8T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr8.value = " O " sqr8T = 1; turn = 0; } else if(sqr1 == " X " && sqr7 == " X " && sqr4T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr4.value = " O " sqr4T = 1; turn = 0; } else if(sqr2 == " X " && sqr8 == " X " && sqr5T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr5.value = " O " sqr5T = 1; turn = 0; } else if(sqr3 == " X " && sqr9 == " X " && sqr6T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr6.value = " O " sqr6T = 1; turn = 0; } else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr9.value = " O " sqr9T = 1; turn = 0; } else if(sqr4 == " X " && sqr7 == " X " && sqr1T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr1.value = " O " sqr1T = 1; turn = 0; } else if(sqr5 == " X " && sqr8 == " X " && sqr2T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr2.value = " O " sqr2T = 1; turn = 0; } else if(sqr6 == " X " && sqr9 == " X " && sqr3T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr3.value = " O " sqr3T = 1; turn = 0; } else if(sqr1 == " X " && sqr4 == " X " && sqr7T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr7.value = " O " sqr7T = 1; turn = 0; } else if(sqr2 == " X " && sqr5 == " X " && sqr8T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr8.value = " O " sqr8T = 1; turn = 0; } else if(sqr3 == " X " && sqr6 == " X " && sqr9T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr9.value = " O " sqr9T = 1; turn = 0; } else if(sqr1 == " X " && sqr9 == " X " && sqr5T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr5.value = " O " sqr5T = 1; turn = 0; } else if(sqr3 == " X " && sqr7 == " X " && sqr5T == 0 && turn == 1) { document.tic.sqr5.value = " O " sqr5T = 1; turn = 0; } else { AI() } check2() } function AI() { vari() if(document.tic.sqr5.value == " " && turn == 1) { document.tic.sqr5.value = " O " turn = 0 sqr5T = 1 } else if(document.tic.sqr1.value == " " && turn == 1) { document.tic.sqr1.value = " O " turn = 0 sqr1T = 1 } else if(document.tic.sqr9.value == " " && turn == 1) { document.tic.sqr9.value = " O " turn = 0 sqr9T = 1 } else if(document.tic.sqr6.value == " " && turn == 1) { document.tic.sqr6.value = " O " turn = 0 sqr6T = 1 } else if(document.tic.sqr2.value == " " && turn == 1) { document.tic.sqr2.value = " O " turn = 0 sqr2T = 1 } else if(document.tic.sqr8.value == " " && turn == 1) { document.tic.sqr8.value = " O " turn = 0 sqr8T = 1 } else if(document.tic.sqr3.value == " " && turn == 1) { document.tic.sqr3.value = " O " turn = 0 sqr3T = 1 } else if(document.tic.sqr7.value == " " && turn == 1) { document.tic.sqr7.value = " O " turn = 0 sqr7T = 1 } else if(document.tic.sqr4.value == " " && turn == 1) { document.tic.sqr4.value = " O " turn = 0 sqr4T = 1 } check2() } function reset() { document.tic.sqr1.value = " " document.tic.sqr2.value = " " document.tic.sqr3.value = " " document.tic.sqr4.value = " " document.tic.sqr5.value = " " document.tic.sqr6.value = " " document.tic.sqr7.value = " " document.tic.sqr8.value = " " document.tic.sqr9.value = " " sqr1T = 0 sqr2T = 0 sqr3T = 0 sqr4T = 0 sqr5T = 0 sqr6T = 0 sqr7T = 0 sqr8T = 0 sqr9T = 0 vari() turn = 0 moveCount = 0 } function resetter() { reset() } </SCRIPT> <FORM NAME="tic"> <INPUT TYPE="button" NAME="sqr1" class="tictac" value=" " onClick="if(document.tic.sqr1.value == ' ' && turn == 0 && mode == 1) {document.tic.sqr1.value = ' X '; sqr1T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr1.value == ' ' && turn == 1 && mode == 2) {document.tic.sqr1.value = ' X '; sqr1T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr1.value == ' ' && turn == 0 && mode == 2) {document.tic.sqr1.value = ' O '; sqr1T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()"> <INPUT TYPE="button" NAME="sqr2" class="tictac" value=" " onClick="if(document.tic.sqr2.value == ' ' && turn == 0 && mode == 1) {document.tic.sqr2.value = ' X '; sqr2T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr2.value == ' ' && turn == 1 && mode == 2) {document.tic.sqr2.value = ' X '; sqr2T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr2.value == ' ' && turn == 0 && mode == 2) {document.tic.sqr2.value = ' O '; sqr2T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()"> <INPUT TYPE="button" NAME="sqr3" class="tictac" value=" " onClick="if(document.tic.sqr3.value == ' ' && turn == 0 && mode == 1) {document.tic.sqr3.value = ' X '; sqr3T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr3.value == ' ' && turn == 1 && mode == 2) {document.tic.sqr3.value = ' X '; sqr3T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr3.value == ' ' && turn == 0 && mode == 2) {document.tic.sqr3.value = ' O '; sqr3T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()"><br /> <INPUT TYPE="button" NAME="sqr4" class="tictac" value=" " onClick="if(document.tic.sqr4.value == ' ' && turn == 0 && mode == 1) {document.tic.sqr4.value = ' X '; sqr4T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr4.value == ' ' && turn == 1 && mode == 2) {document.tic.sqr4.value = ' X '; sqr4T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr4.value == ' ' && turn == 0 && mode == 2) {document.tic.sqr4.value = ' O '; sqr4T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()"> <INPUT TYPE="button" NAME="sqr5" class="tictac" value=" " onClick="if(document.tic.sqr5.value == ' ' && turn == 0 && mode == 1) {document.tic.sqr5.value = ' X '; sqr5T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr5.value == ' ' && turn == 1 && mode == 2) {document.tic.sqr5.value = ' X '; sqr5T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr5.value == ' ' && turn == 0 && mode == 2) {document.tic.sqr5.value = ' O '; sqr5T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()"> <INPUT TYPE="button" NAME="sqr6" class="tictac" value=" " onClick="if(document.tic.sqr6.value == ' ' && turn == 0 && mode == 1) {document.tic.sqr6.value = ' X '; sqr6T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr6.value == ' ' && turn == 1 && mode == 2) {document.tic.sqr6.value = ' X '; sqr6T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr6.value == ' ' && turn == 0 && mode == 2) {document.tic.sqr6.value = ' O '; sqr6T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()"><br /> <INPUT TYPE="button" NAME="sqr7" class="tictac" value=" " onClick="if(document.tic.sqr7.value == ' ' && turn == 0 && mode == 1) {document.tic.sqr7.value = ' X '; sqr7T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr7.value == ' ' && turn == 1 && mode == 2) {document.tic.sqr7.value = ' X '; sqr7T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr7.value == ' ' && turn == 0 && mode == 2) {document.tic.sqr7.value = ' O '; sqr7T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()"> <INPUT TYPE="button" NAME="sqr8" class="tictac" value=" " onClick="if(document.tic.sqr8.value == ' ' && turn == 0 && mode == 1) {document.tic.sqr8.value = ' X '; sqr8T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr8.value == ' ' && turn == 1 && mode == 2) {document.tic.sqr8.value = ' X '; sqr8T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr8.value == ' ' && turn == 0 && mode == 2) {document.tic.sqr8.value = ' O '; sqr8T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()"> <INPUT TYPE="button" NAME="sqr9" class="tictac" value=" " onClick="if(document.tic.sqr9.value == ' ' && turn == 0 && mode == 1) {document.tic.sqr9.value = ' X '; sqr9T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(document.tic.sqr9.value == ' ' && turn == 1 && mode == 2) {document.tic.sqr9.value = ' X '; sqr9T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(document.tic.sqr9.value == ' ' && turn == 0 && mode == 2) {document.tic.sqr9.value = ' O '; sqr9T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()"> </form></center>

1 Σχόλια:

Όλες οι απορίες πλέον θα λύνονται μόνο μέσα στο φόρουμ το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ http://forum.click4money.gr/
Ο λόγος είναι για να μαζεύεται όλο το υλικό εκεί και να μην απαντάμε συνέχεια στα ίδια ερωτήματα

 
Top