Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

τυχαία posts για το blog
Όταν το blog σας έχει πάρα πολλές αναρτήσεις, οι επισκέπτες σας δεν έχουν πάντα το χρόνο ή την επιθυμία για να δουν όλες τις αναρτήσεις σας από την πρώτη μέχρι μέχρι και την τελευταία σελίδα. Έτσι, το widget που θα σας δώσω σήμερα θα επιτρέπει στους επισκέπτες να δουν τυχαίες αναρτήσεις κάθε φορά που ανανεώνουν την σελίδα ή όποτε μεταφέρονται από μια σελίδα σε μια άλλη. Αυτό το gadget επίσης θα δείχνει και ένα απόσπασμα και μια μικρογραφία μαζί με το κάθε post.

Δείτε το demo και προσέξτε ότι κάθε φορά που ανανεώνετε την σελίδα βλέπετε και διαφορετικές αναρτήσεις.

DEMO
Για να το προσθέσετε απλά βάλτε τον πιο κάτω κώδικα ως HTML/JavaScript στο σημείο της διάταξης που θέλετε(Αν δεν ξέρετε πως γίνεται δείτε τον οδηγό εδώ)

Κώδικα:
<style> #random-posts img{border-radius: 10px;float:left;margin-right:5px; width:75px;height:75px;background-color: #F5F5F5;padding: 3px;transition: all 0.2s linear 0s;} #random-posts img:hover{opacity: 0.6;} ul#random-posts {list-style-type: none;padding: 0px;} #random-posts a {font-size: 12px;text-transform:uppercase; padding: 0px auto 5px;} #random-posts a:hover {text-decoration: none;} .rp-snippet {font-size: 11px;background: none; padding: 5px; margin-right: 8px;} #random-posts span {} #random-posts li {margin-bottom: 10px;border-bottom: 1px solid #EEEEEE; padding: 4px;} </style> <ul id='random-posts'> <script type='text/javaScript'> var rdp_numposts=7; var rdp_snippet_length=100; var rdp_info='yes'; var rdp_comment='Comments'; var rdp_disable='Comments Disabled'; var rdp_current=[];var rdp_total_posts=0;var rdp_current=new Array(rdp_numposts);function totalposts(json){rdp_total_posts=json.feed.openSearch$totalResults.$t}document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=totalposts\"><\/script>');function getvalue(){for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){var found=false;var rndValue=get_random();for(var j=0;j<rdp_current.length;j++){if(rdp_current[j]==rndValue){found=true;break}};if(found){i--}else{rdp_current[i]=rndValue}}};function get_random(){var ranNum=1+Math.round(Math.random()*(rdp_total_posts-1));return ranNum}; </script> <script type='text/javaScript'> function random_posts(json){for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var rdp_posttitle=entry.title.$t;if('content'in entry){var rdp_get_snippet=entry.content.$t}else{if('summary'in entry){var rdp_get_snippet=entry.summary.$t}else{var rdp_get_snippet="";}};rdp_get_snippet=rdp_get_snippet.replace(/<[^>]*>/g,"");if(rdp_get_snippet.length<rdp_snippet_length){var rdp_snippet=rdp_get_snippet}else{rdp_get_snippet=rdp_get_snippet.substring(0,rdp_snippet_length);var space=rdp_get_snippet.lastIndexOf(" ");rdp_snippet=rdp_get_snippet.substring(0,space)+"&#133;";};for(var j=0;j<entry.link.length;j++){if('thr$total'in entry){var rdp_commentsNum=entry.thr$total.$t+' '+rdp_comment}else{rdp_commentsNum=rdp_disable};if(entry.link[j].rel=='alternate'){var rdp_posturl=entry.link[j].href;var rdp_postdate=entry.published.$t;if('media$thumbnail'in entry){var rdp_thumb=entry.media$thumbnail.url}else{rdp_thumb="http://3.bp.blogspot.com/-5SoVe1K6JSk/Utl0OOmucAI/AAAAAAAAF6E/hQghgD_EJdQ/s1600/no_thumb.png"}}};document.write('<li>');document.write('<a href="'+rdp_posturl+'" rel="nofollow"><img alt="'+rdp_posttitle+'" src="'+rdp_thumb+'"/></a>');document.write('<div><a href="'+rdp_posturl+'" rel="nofollow" title="'+rdp_snippet+'">'+rdp_posttitle+'</a></div>');if(rdp_info=='yes'){document.write('<span><div class="rp-info">'+rdp_postdate.substring(8,10)+'/'+rdp_postdate.substring(5,7)+'/'+rdp_postdate.substring(0,4)+' - '+rdp_commentsNum)+'</div></span>'};document.write('<br/><div class="rp-snippet">'+rdp_snippet+'</div><div style="clear:both"></div></li>')}};getvalue();for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index='+rdp_current[i]+'&max-results=1&callback=random_posts\"><\/script>')}; </script> </ul> <p style="font-size:9px; float:right;"> <a href="http://www.click4money.gr/" target="_blank">by click4money</a> </p>

Σημειώσεις:
  • Για να αλλάξετε το μέγεθος της μικρογραφίας πειράζεται το "75"
  • Για να αλλάξετε την περίληψη σε αριθμό γραμμάτων αλλάξτε το "100"
  • Για αποκρύψετε την ημερομηνία και τα σχόλια αλλάξτε το "yes" σε no
  • Για το μέγεθος της γραμματοσειράς του τίτλου και της περίληψης πειράζεται το "12" και το "11" αντίστοιχα

1 Σχόλια:

Όλες οι απορίες πλέον θα λύνονται μόνο μέσα στο φόρουμ το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ http://forum.click4money.gr/
Ο λόγος είναι για να μαζεύεται όλο το υλικό εκεί και να μην απαντάμε συνέχεια στα ίδια ερωτήματα

 
Top